Qui som > Objectius

imageEl centre d’Educació Especial Josep Pla, és una escola pública, específica d’alumnes sords/des, depèn del Consorci d’Educació de Barcelona.

L’ escola acull alumnes sords/es amb edats compreses entre els 3 i els 21 anys.

El principal objectiu del centre és potenciar les capacitats, competències i habilitats de tots i cadascun dels alumnes mitjançant l’EDUCACIÓ BILINGÜE, que compren la Llegua de Signes Catalana i la Llengua Oral (Català i/o Castellà)