Qui som > Història

Curs 1991-1992
Es crea l’Escola Josep Pla com resultat de la fusió de tres escoles, Escola de Deficients Auditius "El Clot", Institut Català de Sord-muts, i el Centre Mèdic d'Audició i Llenguatge.

Curs 1994-1995
Es comença a desenvolupar i a concretar el Projecte Bilingüe (llengua de Signes Catalana i llengua Oral), com a conseqüència de la petició que fa al Departament d’Ensenyament un grup de famílies sordes.
Van sol-licitar, una escola pels seus fills/es sords/es, on poguessin rebre una educació bilingüe en llengua de signes catalana, i llengua oral (en català i/o castellà).
Actualment el projecte Bilingüe és el tret que identifica a la nostra escola, és l'eix del Projecte Educatiu i determina la cultura del nostre centre.

Curs 2000-2001
S’inicia un projecte de secundaria amb l’institut Josep Pla, que va durar tres cursos.

Curs 2007-2008
S’edita per primera vegada la revista de l’escola amb el nom “SUPER PLA.”

Curs 2009-2010
S’inicia la participació en Agenda 21. Es crea l’hort escolar.

Curs 2010-2012
S’organitza l’etapa de Secundària amb un nou plantejament educatiu.

Curs 2011-2012
Participació en tallers de diversificació curricular.

Curs 2014-2015
Inauguració del taller de cuina i la instal.lació d'una cuina totalment equipada per a la formació dels alumnes.