Qui som > Equip Docent


imageL'equip directiu

Directora
Leticia Arrébola

Cap d'estudis
Isabel Saco

Secretària
Rosa MuñozProfessorat
Els professionals que treballem a l'escola som logopedes, tots som competents en Llengua de Signes Catalana

Tutors/res
Nai Carreras, Marga Cirera, Menchu González, Laura Madrid, Rosa Muñoz, Isabel Saco, Nàdia Terrats

Professors Especialistes
Educació Física
Aloma Vives 
Logopèdia
Leticia Arrébola, Mar Bello
Llengua de Signes Catalana
Marga Cirera, Menchu González
Religió Catòlica
Xavier Pagés

A.I.S. (Aula Integral de Suport)
Tutor
Raúl Talón
Educadora
Miriam Buñuel

Personal d’Administració i Serveis
Educadora d’Educació Especial
Ana Franganillo
Administratiu
Tere González

Conserges
Miquel Rocher

Altres professionals de serveis externs que col-laboren amb nosaltres
Psicopedagoga del CREDAC de Barcelona 
Assistent Social de l’EAP de Nou Barris