Agenda 21 a Josep Pla funciona amb 6 fases i té una durada de 7 anys. L’hort és un projecte que ja fa temps que funciona a l’escola, que va començar l’any 2008.

Donada la situació d’emergència planetària, l’agenda 21 escolar de Barcelona,  té com objectius en les escoles:

1. Promoure un entorn local amb moviments associatius de lluita a favor del medi ambient.

2. Transmetre als alumnes els valors de: respecte, sensibilització, responsabilitat, precaució, solidaritat i equitat amb el medi ambient i les persones.

Actuacions de la comissió del centre

1. Coordinar les activitats d’agenda 21 a l’escola

2. Assistir al grup de treball d’Agenda 21 al CRP Nou Barris, dins del pla de formació de zona.

3. Determinar tema de treball prioritari per aquest curs: "L'HORT ECOLÒGIC"

La Comissió Organitzadora està formada per dos mestres i set alumnes representants de les diferents classes que són els responsables de dinamitzar el projecte i traspassar la informació al seu grup. Aquesta comissió es reuneix periòdicament i té la capacitat de prendre decisions un cop s’ha exposat les opinions dels diferents grups. L’escola ja reserva un espai de temps per aquesta feina.

Els col·lectius que participen en el desenvolupament del programa són:

      Tots els alumnes de l’escola.

      Tots els mestres del claustre.

      Tots els monitors de menjador.

      Personal del servei de l’escola: cuinera i conserge.

      Un responsable de l’empresa de menjador “7 i TRIA” que és un pagès que col·labora en la dinamització de l’hort.

Els membres d’aquesta comissió, a més d’exposar les aportacions i valoracions de la seva classe, són els portaveus dels temes tractats a les reunions

Projecte triennal

Aquest any la nostra escola ha presentat per primera vegada el projecte triennal. L’escola JOSEP PLA va signar el compromís ciutadà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, a les hores el nostre projecte i la nostra escola ja forma part de la xarxa d'Escoles + Sostenibles de Barcelona, juntament amb altres escoles.

Presentació.pdf

funcionament hort.pdf

Signatura del compromís ciutadà per una escola més sostenible.pdf

Novetats del projecte: Barcelona Escoles+Sostenibles