Què fem > Oferta educativa

Educació infantil i educació primària de 3 fins 14 anys
L’objectiu és donar la resposta pedagògica adient a tots i cadascú dels alumnes, a fi, de promoure, si es possible, la seva inclusió dins dels sistema educatiu ordinari en acabar l’etapa d’Educació Primària.

Educació Secundària de 14 fins els 21 anys
Per aquell alumnes que no poden cursar la Secundaria Obligatòria en un Institut, el centre, ofereix la possibilitat de:

- Realització de programes de Transició a la vida adulta.
- Preparació i formació orientada a cursar un PQPI una vegada acaben l’escolarització al centre.
- Cursar l’Educació Secundaria Obligatòria adaptada, amb la possibilitat d’obtenció del graduat en ESO.


La formació és teòrica i pràctica. La part teòrica es treballa per mòduls.
La part pràctica, s’orienta cap a la formació laboral, participant en diferents tallers, en el centre, en entitats del barri o en el programa de diversificació curricular que organitza el Consorci d’Educació de Barcelona.