Qui som > Instal.lacions

imageEl centre consta de dos edificis, un destinat a les tasques pedagògiques i l’altra on funcionen la cuina i el menjador.

L'edifici de l'escola consta de:
Vuit classes
Sala d’informàtica
Biblioteca i Sala de reunions
Aula Taller
Aula d’Educació Física
Dos despatxos pel treball de logopèdia
Secretària
Direcció
Pati i pista de basquet
Hort
Lavabos adaptats

imageEdifici de menjador
Cuina
Menjador alumnes
Menjador professorat
Aula taller per activitats complementàries