Proyecto “La LSC (Llenguatge de Signes Català) és saludable” de 1º ESO B en la asignatura de EDUCACIÓN FÍSICA